Връзката между баща и дъщеря е изключителна. Отношенията на момичето с баща му оставят отпечатък върху детството и до голяма степен определят поведението му като възрастен.

Бащата е този, който задава модела на „мечтания мъж”, пример е за поведение, предпоставка е за щастлив живот. Ако бащата не участва в живота на дъщеря си или не предлага достоен модел на поведение, това може да доведе до проблеми в по-късна възраст при дъщерята – като например да изпитва недоверие към мъжете като цяло.

Ето колко е важна бащинската фигура в живота на момичетата.

Татковците участват в живота на дъщерите си от най-ранна възраст.

Стереотипите се променят. Ако някога е било отговорност и задължение на майката грижата за децата, то сега до голяма степен ролите са равнопоставени. Бащите са насърчавани да участват активно в отглеждането на децата – от смяна на памперси, до хранене и обличане, къпане и приспиване. Все по-често можете да видите баща, който бута бебешка количка в парка.

Важността на присъствието на бащата в живота на дъщерята от емоционална гледна точка.

Според проучванията жени, които са имали добри и пълноценни отношения с бащите си от бебета, са по-малко склонни към депресивни състояния и много по-лесно се справят със стреса. Ако бащата се постарае да има близки отношения с дъщеря си, тя ще се научи да говори по-лесно за чувствата си. Това е предпоставка за здравословна и пълноценна връзка на по-късен етап от живота й.

Бащите трябва да показват любовта си към майките.

Много е важно как се отнася бащата към майката на детето си. Ако показва нежност, загриженост, привързаност и любов, много по-вероятно е дъщеря му да цени тъкмо тези качества и да ги търси по-късно у партньора си.

Бащите оказват влияние и върху начина, по който дъщерите се възприемат.

Близките взаимоотношения между баща и дъщеря й помагат да израсне самоуверена и щастлива. За тази цел бащата трябва да е ангажиран с живота на дъщеря си, да познава интересите й, да уважава чувствата й, да се вслушва в думите й, да проявява интерес към хобитата й. Това ще й помогне да израсне самоуверена.

Бащите оказват влияние върху избора на партньор на своите дъщери.

Бащите са тези, които първи показват на дъщерите си какво е любов и уважение. Затова повтаряме колко е важно бащата да се отнася с уважение и нежност към майката – това е поведение, което дъщерята ще види, ще запомни и ще възприеме като правилно. Още докато е малко момиченце,детето придобива представа за същността на човешките взаимоотношения и за чувства като любов, привързаност, уважение. На по-късен етап от живота си ще търси именно тези качества у своя партньор. Психолозите твърдят, че жените избират мъжа до себе си според представите им за бащината фигура.

Влиянието на бащите върху дъщерите за практическата страна на живота.

Изследванията сочат, че бащите имат съществена роля не само за психическото здраве на дъщерите си, но и за техните практически и финансови възгледи. Момичетата възприемат бащите си като символ на финансова стабилност, материален просперитет, физическа стабилност и закрила. Близките взаимоотношения между баща и дъщеря са предпоставка за нея да развие правилно и отговорно отношение към финансите, да бъде практична и по-независима като голяма.

Всичко изброено по никакъв начин не омаловажава или не подценява ролята на майката в живота на детето, разбира се. Тя е незаменима и сме говорили много пъти за това. Но тук думата ни беше за татковците.

Цветелина Велчева

Loading