Обръщаме се към всички добри сърца с молба за помощ.

В края на 2017 г. Роберта Христова беше приета по спешност за лечение в УМБАЛ Св. Георги-гр. Пловдив, където й беше поставена диагнозата остра миелолидна левкемия. След проведени няколко курса на химиотерапия и близо четири месечен престой в болницата, Роберта беше изписана за домашно лечение и поддържаща химиотерапия веднъж в месеца.

За съжаление левкемията се завърна и се наложи тя отново да бъде приета в болница, където започна нов курс на химиотерапия. Предстои й също трансплантация на костен мозък в чужбина. Разходите по лечението, закупуването на необходимите лекарства, както и тези около трансплантацията й са много големи, а времето за събирането им, кратко.

Заради химиотерапията, имунитетът й е на практика сринат, поради което тя е поставена в стерилна среда и е невъзможно да излезе от болничната стая или външен човек да влезе при нея.

ТОВА Е БАНКОВАТА СМЕТКА ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО

IBAN -BG82RZBB91551008882695

BIC – RZBBBGSF

Loading